Hard İK

Norm kadro 101

Twitter’da öylesine ortaya sordum.. böyle bir yazı yazacağım, yardım etmek isteyen var mı diye. Hiçbir zorunlukları olmadığı halde ‘ben’ dediler ve hafta sonunda çalışıp iş çıkardılar.

Ben onlara nasıl teşekkür etmem? Değil mi Gizem Aydın? Şirin Topaloğlu? Alperen Bayar?

Bu yazı ‘101’ dersi türündedir. Yönerge gibi değil. Sadece bir ‘kavramlaştırma’. Onun için konuyu bilene de, bilmeyene de farklı biçimlerde değebilir.

Şu aralar, bizde ve Dünya’da, işten çıkarmalarla ilgili ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Bununla ilgili güncel haber link’lerini okuduktan sonra bende kalan tat şu:

• Birkaç yıla yayarak, bir vizyon dahilinde hafiflemek isteyenler var,

• 2016’da koşullar çok değiştiği için yaşam refleksi olarak yükten kurtulmak isteyenler var,

• Zamanında verilen büyüme kararlarından şimdi dönmek isteyenler var,

• Dış koşullardan tamamen bağımsız olarak, içerideki zaten var olan derdini çözmek için operasyona gidenler var.

Yani diyeceğim o ki, çoğunda, norm kadro hesaplaması yapılmıyor gibi görünüyor.

Şimdi norm kadronun biraz nasıl bulunduğunu anlatayım, döneriz gene bu tespite.

İzin verin tanımla gireyim. Böylece dil-düşünce birliği sağlarız, yani sözcüklere yüklediğimiz kavramlarda anlaşırız.

Norm kadro; organizasyonun, hangi nitelikte, ne kadar personele ihtiyacı olduğu ve çalışanların olması gereken nitelik ve nicelikte olup olmadığıyla ilgilidir.

Tanımın birinci kısmı iş analiziyle bulunur. İş analizi, süreçle ilgili ayrıntılı bilgi toplama yöntemidir. Tanımın ikinci kısmı, görev/rol tanımları demektir. Görev tanımı, kimin doldurduğu genellikle bilinmeyen, sıkıcı, okunmayan bir formdur.

1’inci sonuç: İş analizi ile iş akışı şemaları yapılır. İş akışı (süreç) ile de, iş tasarımı yapılır. İş tasarımı, işler zincirini ve işler arası geçişleri gösterir. Bu bilgi, tek başına norm kadroyu vermez ama bulmayı çok kolaylaştırır.

2’inci sonuç: İş analizi olmadan yapılan görev tanımları, norm kadro için bir şeye yaramaz. Baştan iş analizi ile başlamak gerekir.

Gelelim norm kadronun hesaplanmasına. Onu hashtag’lerle anlatayım (çünkü o çıldırtıcı işlem basamaklarının ayrıntılarını vermeyeceğim).

#işi öğelere/bağımsız parçalara ayırma

#net çalışma hızı (normal zaman + çalışanın performansını etkileyen tüm faktörlerden ötürü %15 eklenecek pay)

#iş yükü analizi (gerekli iş gücü miktarının adam/saat cinsinden tespiti)

#gerekli personel sayısı (işin gerektirdiği toplam zamanın, o işi yapan kişinin toplam çalışma süresine bölünmesi)

#yedek personel ihtiyacı

#kaybedilen gün/insan sayısı

#norm kadro sapmaları

#ortalama personel sayısı

#kadrolama (adamlama)

3’üncü sonuç: Hadi size bir toparlama yapayım.

İş/süreç analizi ➡️ İş yükü analizi ➡️ zaman analizi ➡️ sapma/yedek analizi ➡️ ortalama norm kadro

Bunu yaptınız, yaptınız.

Yoksa döndük mü yukarıdaki tespite?

Yorumunuz var mı?