Fuzzy Logic iletişim

Lotfi A. Zadeh. Azeri asıllı İranlı baba.. Rus asıllı anne.. Amerikan vatandaşı sevimli bilim adamı. Elektrik mühendisi. 11 Eylül 2017’de, 96 yaşında Berkeley’deki evinde ölmüş.

Bize çok önemli bir bilgi bırakmış: Önsezi insana özgü değildir, simüle edilebilir, geliştirilebilir. 1965’de yazdığı makalesinde, bugünün yapay zekasını anlatmış. Aristo mantığı, düz yazılım mantığıdır demiş; halbuki bulanık mantıkta sıfırla bir arasında sonsuz ihtimal olabilir. Gerçek hayatta her şey olabiliyorsa, yazılım mantığında ve matematikte de olabilir.

Bu nedir biliyor musunuz? Sayısal düşüncede temel paradigma değişimi.

İşte zurnanın tam benlik sesi burada çıkıyor: Bu çerçeve düşünce iletişimde de ufuk açar. Fuzzy’yi sevdiğimden beri yeni şablonlarım şunlar: ‘İletişimi ancak başlatabilirsiniz, sonra o kendi yolunu bulur’, ‘deneysel psikoloji durumları belirler, mesela benzerlikler çekicidir, ya da çıkar bir itici güç olabilir; fuzzy de der ki, sen öyle san!’

Bir dönem en iyi arkadaşım, yaşadığımız köyde 8-10 yaşlarında bir çocuktu.

Hassas konularda söylemek istediğim bir şey olduğunda, ne zaman kafamda konuşmamı senaryolaştırsam, asla kimse repliklerine uymadı.

Performansta geri bildirim konuşmaları -bildiğim- hep ters tepmiştir. İyi bir örnek duydum, yöneticisiyle biralamaya çıkmışlardı, o sohbette her şey yerini bulmuş.

Çiftler sorunlarını genellikle konuşarak halledemez. Konuştukça sıvaşır. Sonra her şey olacağına varır.

Modern çocuk eğitiminde o durmadan öğreten yapay anne babaların büyük günahı var.

Sosyal medyada keskinleştikçe kendiniz gibileri çekersiniz. Linçler, linçleri getirir; o kendi içinde bir dinamizmdir. Öngörülemeyen taraflar oluşur.

Mükemmel bir toplum mühendisliği uygularsınız, nankörler sıkılır. Bir anda akış sapar. Bunalırlar.

Modern insan kendini bitirdi, zaten müstahaktı dersiniz, bir bakarsınız değişim en dipteyken başlar.

Yani fuzzy logic bir formül değil, hayatın kendisi.

 

 

“TED Talks” üzerine

Hadi önce biraz tadımlık tarihçe.

TED bir STK. Aynı zamanda müthiş bir marka öyküsü.. Öz TED konferansı, iki yılda bir California, Monterey’de yapılıyor.

Açılımı: Teknoloji, eğlence, tasarım.

İşte konseptin fikir babası olan şeker adam, Richard Saul Wurman. 1935 doğumlu. Mimar ve grafik tasarımcı. Kendine bilgi mimarı diyor.

İlk defa 1984’de düzenlediği konferansın konusu compact disc ve e-kitapmış. Düşünebiliyor musunuz, 34 yıl önce geleceği konuşmuşlar.

Dünya onları duymaya hazır değilmiş. Kimse ilgi göstermemiş.

Bir sonrakini 6 yıl sonra, 1990’da düzenlemişler. Bu defa tutmuş.

2001’de büyük zıplama gelmiş. Bir medya yatırımcısı, Chris Anderson, TED markasının geleceğini görmüş ve STK yapısını değiştirmeden devralmış. Resmi unvanı sahip olarak değil, küratör olarak geçiyor (~ TED’i yöneten kişi diyebiliriz).

2001-2012 arasında TED’e bir sürü kardeş marka gelmiş: TEDGlobal, TEDPrize, TED Talks (videolar), TEDx (TED’in lokal formatı) ve TED Ed (eğitimciler için kısa video dersleri). 

2014’de (30’uncu yılları) Vancouver’daki TED konferansının teması ilginç: The Next Chapter. Yani 30 yılda neler yaptık, bundan sonra ne yapacağız? Geleceğe hazırlar.

İki tane ayırıcı nitelik (aslında alameti farika demek isterdim) çok önemli ve zor: Konuşmalar 18 dakika ve altında olacak.. konuşmacılar TED özgünlüğünde olacak.

İşte en çok gelmek istediğim yer burası (çünkü bu benim tarzım).

Nasıl bir konuşma konsepti?

• Gerçek. Sahici. İçi dolu.

• Göz boyamasız. Sade. Sakin.

• Anlaşılır. İlginç. Dikkat çekici.

• Kolay. Kısa. Yararlı.

 

Bana geleceğin öğrenmesini tarif et deseler TED Talks derdim.

Daha ne diyeyim?

 

 

 

Burn-out

Her şeyi kendi halletmeye, her şeye yetişmeye çalışanlar..

Her zamankinden daha alıngan olanlar.. öfke patlamaları..

Gereksiz ayrıntılara takılmaya başlayanlar..

Bir şey anlatırken ne diyeceğini unutanlar..

Elindekini ilgisiz yerlere bırakıp bunu hiç hatırlamayanlar..

Öncelikleri artık ayıramayanlar..

Dinleme sabrı kalmayanlar.. karşısındakinin konuşmasına dalanlar..

Yaptığı şeye odaklanamayanlar..

Her şeye duyarsızlaşanlar..

Kimisinde yalnız kalma isteği..

Sebebi belirsiz, sürekli alttan alta oyan bir huzursuzluk hali..

Daha çok sigara, daha çok içki, daha çok sakinleştirici..

***

Belki bir şey değil, sadece yorgunluk; bir geçici dönem hali.

Belki de şu meşhur tükenmişlik sendromu dedikleri şey.

Bu arada benim burn-out’a en sevdiğim karşılık: Ruhen uzaklaşma.

***

Alman kökenli, yahudi bir Amerikalı psikolog, Herbert Freudberger (1926-1999) ilk kez 1974’de tanımlamış. Babası sayılır.

Burn-out, amaç kaybı olarak tanımlanıyor. Onun için baştan bir hastalık olarak sınıflandırılmıyor (meraklısına teknik söyleyeyim, bir nevroz veya psikoz değil). Çok daha temkinli kavramlaştırılıyor, sendrom deniyor. Sendrom, özel bir bozukluğu belirleyen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve belirtilere verilen genel isim. Hatta bazı tanımlarda daha düz bir terim tercih edilmiş: Tükenme durumu.

Bu tanım tanıda yeterli olmadığı için, daha somut davranış göstergelerine ihtiyaç duyulmuş. 1946 San Fransisco doğumlu bir psikolog, Christina Maslach, burn-out’u 3 boyuta ayırmış (aşama demek istemiyorum çünkü bunlar birbirini takip etmek zorunda olan evreler değil): Duygusal tükenme, davranışlara yansıması ve duyarsızlaşma. Sonra her boyut için davranış göstergeleri belirlemiş. Buna Maslach tükenmişlik ölçeği deniyor. Ama eleştiriliyor, çünkü sadece hizmet sektörünü ele almış ve cinsiyet/kültür/sosyo ekonomik farklılıklarını gözetmemiş. Onun için de daha sonraları Kopenhag tükenmişlik ölçeği adı altında geliştirilmiş.

***

Kurumların, burn-out’ta günahı var.

Belirsizlik, rutin, aşırı kontrol/yetkisizlik, çalışma şartları.. yani insanı değersizleştiren, yabancılaştıran her şey.

Tükenme, insanların kendinden kaynaklı da olabilir.

Kişilik özellikleri (karamsarlık, mükemmelcilik), problem çözme becerisinin olmaması, takıntılar..

***

Bu yazıyı böyle kesmek olmazdı. Kendimce çarelerim var.

• Değişim ilaçtır. Dayanıp beklerseniz, bir sürü konu zaman içinde kendiliğinden hallolur.

• Para çok derde deva olur. Kenarda biraz birikim iyi hissettirir. Yapabilene.

• Çok ciddiye alacağınız bir hobiye sığınabilirsiniz.

• Tatil.. belki? Kişisel ve durumsal. Kocaman bir kendini aldatma da olabilir.

• Sabbatical (kariyer molası) bir çözüm olabilir.

• Sadeleşme.. vazgeçmeler.. iç değişim.. bîhakkın meditasyon.. vakti gelene!

• Çok şanslılar için de özel bir arkadaş ya da yakın bir kardeş, anne, baba böyle zamanlarda can simidi.

 

Ne diyeyim? Yolunuz açık olsun.

 

 

İK’nın ergonomi sorumluluğu 101

Ergonomics = Efficiency of people in the workplace.

Yaşamın insana uygun hale getirilmesi.

Fiziksel ve psikolojik özelliklerimizin, makinelerle ve çevreyle uyumu.

İnsan eğilimleri, yetenekleri ve kısıtlılıklarını ortamla bütünleştirmek.

İşyerinde yaşama ve çalışma koşullarını iyileştirmek.

Yeter mi tanımlar?

***

Örnek mi?

Sıcak-soğuk, temiz hava, gürültü, aydınlatma, oturma, işyerindeki tüm kullanım alanları, gizli toz, havadaki elektrik yükü, toksikler, alerjenler..

***

Bunlarla gerçek hayatta kim ilgilenir?

Belki üretim alanlarında İSG; beyaz yakalıların çalışma yerlerinde ise İSG pratikte işlemez, tamamen bürokrasidir.

Belki yeni binaysa ve tesadüfen mimar bu konuda bilinçliyle, kısmen müteahhit firma.

Belki mucizevi biçimde içlerinde anlayan çıkarsa ve öyle bir departman varsa, inşaat emlak departmanı.

Bu bir çağrı merkeziyse ve ergonomik sorunların yaratacağı verimsizlik artık kör gözüm parmağına olacaksa, o bölümün yöneticileri.

Kaldı mı bu konu sahipsiz?

***

Benim, İK’nın atası sayılan bir kitabım var kütüphanemde. İlk baskısı 1961’de yapılmış. Benimki 1984. Özellikle basım tarihinin eskiliğini vurguluyorum, çünkü neredeyse antika bir kitaptır.

İK’nın alfabesi gibi kabul edebilirsiniz.

İlk bölümde, İK misyonlarını şöyle sayar:

• Planlama

• Seçme

• Geliştirme

• Kurumla uyumlaştırma

• Ücretlendirme

• Sürdürme

• Ayrılma

(Procurement, development, compensation, integration, maintenance, separation.)

Kitabın bir bölüm başlığı İSG’ye ayrılmıştır (Safety and Health). İK departmanı organizasyonunda bir endüstri mühendisi öngörür (pozisyonun adı industrial hygienist olarak geçer). Aynı bölümde, psikolojik ve psikiyatrik sorunların da İK’nın sorumluluk kapsamında olduğunu söyler.

Yani ergonomi, İK’nın sorumluluğundadır. 

Oldu mu?

Bir yönetim tekniği olarak Gordion düğümü

Malum, Frigya kralı Gordios atmış o düğümü (tanırsınız, şu meşhur eşek kulaklı Midas’ın babası). Onu kral yapan kehaneti sürdürmüş. Bunu çözebilen benden çok daha büyük olacak demiş. Büyük İskender, sırf merakından denemiş, yapamamış, sinirlenip basmış kılıcı.

Sonra tarihte kimisi, sayılmaz ki, bak zaten ceza olarak 33 yaşında hastalıktan öldü demiş. Kimisi de, ölünceye kadar fethettiği yerlere bak, daha ne başarı olsun demiş.

***

Çılgın bir proje ekibi oluşturmuştum. Cinsleri topladım içine. Bir nevi mission impossible ekibi. İçlerinden ikisi başladı beni yemeye. Ben onunla çalışamam.. o bilmez.. o şöyledir diye. İkisi de gerekliydi aslında. Başkalarını da duraklattılar. Kısa süre sessiz kaldım. İkiniz de azatsınız, başka sefere dedim. Kalanlara da haydi yürüyoruz dedim.

***

Fazla büyük bir işti. Bir sürü bürokrasisi vardı. Baştan anlattım. Öyle bir konumlandırma olmalı ki, onlar yapacak, ben geçici yönetici gibi olacaktım. Belli bir noktaya gelince de yumuşak geçişle devredecektim. Ama zaman içinde kılcalına kadar ayrıntıya soktular beni. Çırpındıkça içine çektiler. Danışmansın, sen yap biz seyredelim oldu. Birgün Büyük İskender’in hissettiğini hissettim ve..

***

Bize iletişim anlat, birbirimizle konuşmuyoruz dediler. Olur ama yetmez dedim. En fazla insanlara, onlardan beklenen davranışı anlatabilirim, bir eğitim onların konuşmama tutumunu değiştiremez dedim. İletişimsizlik bir semptomdur, esas sebep kurum kültüründe, süreçlerde, belki de yönetim hatalarında olabilir dedim. Hı hı, sen başla bakarız dediler. Gene Büyük İskender oldu:)

Bilmem anlatabiliyor muyum?

Artık kalanını siz bağlarsınız.