Kurumsal akademiler

Bir kurumsal akademi binası düşünün. Kapısında bronz harflerle şöyle yazsın: Gerekli olan her ne ise, onun eğitimi yapılabilir. İşte aşağıda bunu anlatacağım.

Bu yazıda sevgili İlknur ve Ümmühan’ın da (@ilkger, @uballi88) katkısı var.

Kurumsal akademiler üzerine birçok yazı okudum ama onlar bana uymuyor; ben başka telden çalıyorum.

Uygun adım başlıyoruz.

1- Süreç her şeydir. Süreç, işin kendisidir. Süreç, tasarlanır ve öğretilir. Demek ki, Akademinin ‘birinci vazifesi’ süreci öğretmektir (not: benim sevgili yârim Visio ile güzel yapılır).

2- Süreç, işin akışıdır. Akışı sayısallaştırırsanız, standartlar çıkar. Standartlar da öğretilebilir bir bilgidir.

3- İş analizi, sürecin insanîleştirilmesidir. Sürecin bir üst katmanı gibi düşünün. İşlerin yapılışında insanlardan beklenen davranışların, sürecin üzerine yerleştirilmesidir. Alın size Akademinin görevine giren bir alan daha.

4- Eğitim ihtiyaç analizi, iş analizinin üzerine yerleştirilen insanlara göre eğitimin kişiselleştirilmesidir. İş sonuçlarının, var olan kişilere indirgenmesidir. Nerede hata yapılıyor? Müşteri istek/itiraz/şikayetleri nerede yoğunlaşıyor? İç denetim kontrol listelerinin sonuçları ne? Performans sonuçları ne?

5- Kurumun ruhu, kültürüdür. Kültür dediğiniz, kolektif tutumlar. Olmasını istediğiniz (sizin için değerli olan, önem verdiğiniz, seçtiğiniz) tutumları biliyorsanız envanterlerle ölçersiniz. Her bir tutum bazında (kuş dilinde bunlara boyut denir) nerede olduğunuzu bilirseniz, bunu da değiştirmek için uğraşmak isteyebilirsiniz. Buna da kurum kültürü eğitimleri denir ve Akademinin ellerinden öper.

6- Belki son olarak Akademiyi ‘fidanlık’ olarak da kullanmak isteyebilirsiniz. Yoğunlaştırılmış programlarla size yönetici yetiştirmekle veya yeteneklere özel programlar yapmakla uğraşabilir.

Zaten kendiliğinden, bir eğitim bölümünün misyonunu aştığı anlaşılıyor değil mi?

Eğitim yöntemlerine, ölçme-değerlendirme işlevine, işleyişindeki farklılıklara hiç girmiyorum.

Net oldu mu?

İşe almada yaratıcılık

Gene füzyon.. bu defa @SalihTurhanlar ile. Çünkü yaratıcılık deyince, bugün konuya en yakın olan O.

Şu füzyonun ne olduğunu bir daha hatırlatayım. İki yazarın cümlelerinin birleştirilmesinden çok daha ötede bir şey; fikirlerinin kaynaşması demek.

Salih bana kilit cümleler şeklinde şunları verdi.

• Görüşme dediğiniz, sezgiyle harmanlanmış bir erken uyarı sistemi olmalı

• Adayın beyanı yeterli değil

• Standart bir akışa her iki taraf da hazırlanabilir, onun için aynı oyunu tekrar tekrar sahnelemekten sonuç çıkmaz

• Çözümü imkansız gibi görünen sorular, adayın varsayımlarını ve farklı bakış açılarını sorgulamaya yarar

Bu malzemeyi kendiminkiyle kotarınca bakın ne çıktı?

Bir mantık silsilesi içinde düşünürsek..

➡️ Mülakatlardan bir şekilde etkili sonuç almaya mecburuz ➡️ Şablon soru-cevaplar zaman kaybından başka bir şey değil ➡️ Ölçme araçları (envanterler, testler..) tek başına yetmez; sadece görüşmeyi yönlendirici ya da bulguları teyit edici olabilir ➡️ Bütün amaç şu 3 şeyi anlamak: Bilgi/becerisi o işe yeter mi? İşin gerektirdiği davranışları geçmişte göstermiş mi? Hayata ve işe bakışı ne? (teknik söyleyişle: Aradığımız boyutlardaki tutumları ve hayata karşı güdüleri ne?) ➡️ Eksantrik sorulara verilen cevaplardaki düşünme şekli yaratıcı düşüncenin ipucudur, ki bu beceri/yetenek/kişilik özelliği bizim 3 amaca da hizmet edebilir ➡️ Ve..

En önemli yere geldik: Ne yaparsak yapalım, sonunda,  aday hakkında elimizdeki bir sürü karışık veriyle kalakalırız.

O insanın -daha önce hiç yapmamış olsa da- neler yapabileceğini hayal etmek ya da o albenili niteliklerine rağmen neden o işi yapamıyacağını görmek, sezgiyle karışık bir işe alma yaratıcılığıdır. 

Çok değerli bir yaratıcılık türüdür. 

İş analizi 101

Bu bir füzyon yazıdır (@_Asfaltina_ yazının akışını belirledi, kalanını bana bıraktı).

Yazıyı, ‘nasıl yapılır’dan çok, iş analizi stratejileri diye okuyun olur mu?

Röp gibi gidelim.

İş analizine ihtiyaç duyduğumuzu nasıl anlarız?

• Değişimin arifesinde isek.. Organizasyon değişikliği, küçülme, departman birleştirme/tek yöneticiye bağlama, verimlilik, ücret tartışmaları gündemdeyse. Ya da bir mehdi İK’cı geldiyse. Ve en sık rastladığım: üst yöneticiler daha yukarıda birilerine şekil yapmak istiyorsa.

Bir firmada iş analizi ve görev tanımları yoksa ne olur?

• İş profili çıkarmanın (ki işe alma öncesi çok lazımdır), eğitim ihtiyaç analizi ve ücret skalası yapmanın her birinin kendine ait ayrı yöntemi var. Kimse duymasın ama ben bu görev tanımlarının babasını da sevmezdim. İK’nın onuru için varlar genellikle. Durumsal düşünmek kaydıyla, olmasa da olur bence.

Diyelim ki görev tanımları çıkarıldı. Bunun duyurusu (lansmanı) nasıl yapılmalı?

• Duyuruya gerek yok. Sessizce kullanıma girer, olur biter. Zaten sürekli iyileştirme/güncelleme gerektiren bir şeydir. Farzedin yeni bir İK yazılımı aldınız; bu sadece departmanın iç işleyiş kalitesini ilgilendirir.

Genel müdürün iş analizine eli ne kadar uzanmalı ve desteği ne olmalı?

• Cevap, o genel müdürün ne kadar ‘techguy’ olduğuna bağlı. Alttan gelme birisiyse: welcome. Yaptığı bir tür süpervizörlükse, erken müdahaleye girebilir. Zaman zaman bilgilendirme ve durum değerlendirme brifingleri sakinleştirebilir.

İş analizini yapmak için en etkili yöntem diye bir şey var mı? Nasıl bir yol izlenmeli?

• Kuruma özel performans potpurisi gibi, analizde de yöntem yaratmaktan yanayım. Bir defa mülakat-gözlem-anket, üçü de olmalı. İş envanterleri, ‘hard’ üretim işlerinde kullanılabilir. Zaman/hareket etüdü falan gerektirir.

Ben durum analizini daha çok kullanırım. Küçük bir ekip kurarım, içlerinde mutlaka iyi bir ‘Visio’cu olur (malum, iş akış şemaları uygulaması). 6 parametreyle süreç görselleşir. Onunla, iş analizinin amaçladığı bütün sonuçlar gerçekleştirilir.

Yöntemle ilgili sonsöz: Bilişsel faaliyetin, inisiyatif kullanmanın ve yoğun müşteri ilişkilerinin olduğu işlerde beklenen davranışların da çıkarılması çok yararlı olabilir.

Görev tanımlarında, sorumluluk dahilinde olmayan işler de belirtilmeli mi?

• Hâşâ. Görev tanımının gücü ona yetmez. Doğaçlama görevler yetkinliklere girer.

Süreç iyileştirme ve geliştirmenin bilinçlendirmesi (iç iletişimi) nasıl yapılmalı?

• Bu çok önemli. Derece derece uygulamaya sokulan (gerektikçe bir sonrakine geçmek üzere) yöntemler var: 1) Anlatma kampanyası (kısa eğitimler, herkese gönderilen video linkleri falan), 2) Bir geçiş süresi tanıyıp geri bildirim istemek, 3) Pekiştirme (umulmadık zamanlarda ve yeterli tekrarla öneride bulunanları kişiye özel ödüllendirmek).

İş analizi, SGK’nın istemediği pahalı tetkikler gibi bir şey. Steteskopla da teşhis konur ama MR diye bir şey varken bir sürü şey gözden kaçar.

(Alternatif) kariyer öğütleri

Sert olacak, hazır mısınız?

Önce şunda anlaşalım: Çalışmayı gerçekten istiyor musunuz? Biliyorum ki, birçok genç insan, kendine dahi bunu itiraf edemediği için, zorlama iş hayatları bir yerde gelip tıkanıyor. Eleştirmem.

İçiniz iş hayatını kaldırıyorsa, sonra şuna karar verin: Ay sonunda alacağınız ücret için o geçmek bitmez aylara-yıllara katlanıp kendinizi feda edecek misiniz, yoksa başka yollar mı deneyeceksiniz?

Bunları ayıracağız.

Bildik yoldan gideceklere öğütleri 3 evreye bölelim:

1) İş arama

Burada söyleyeceğim minimum şey var. Çünkü çok konuşuldu. Çoğu boş sözler. Ben olsam çoktan bıkar, kulağımı tıkardım.

Evet.. cv’ler şablon ve manipülatif ifade dolu. Arz fazlası var. İşe almacıların bir kısmı feci yetersiz. Torpil işleyebilir de, ters de tepebilir. LinkedIn can simidi. Açık isimle sosyal medya kullanımı riskli. Küçük pozisyonlar için aday arayan şirketler -bildiklerim- yetkin değil. Süre hiç belli değil, ki bu çok asap bozucu. Bazı adaylar o kadar niteliksiz ki, onların zaten hiç şansı yok ama kimse bunu onlara açıkça söylemiyor.

Tam bir talih işi atmosferi.

Bunların üstüne bir de bık bık her yerden gelen yuvarlak laflarla öğütler. Ben, şans dilemekten başka şey yapamam.

Tek diyeceğim, kimseyi kriter almayın, her kişinin durumu ‘tek’tir, sizi ilgilendirmez.

2) İşin ilk zamanları

İşte zurnanın o sesi çıkarttığı yer bu. Bu evre, bundan sonrası için damgalandığınız aşamadır.

İşe inanmadığınız, çalışmayı istemediğiniz, orayı önemsemediğiniz dışarıdan tahmin edemeyeceğiniz kadar açık görünür. Onun için bu meseleyi önce içinizde çözmek zorundasınız.

Hırstan, çok çalışmaktan bahsetmiyorum, sakın ha. Samimi çabadan, asılmaktan, istekten, zihinsel odaklanmaktan bahsediyorum. Mesela bir toplantıdaki ilginizden, sizden beklenen işleri not alıp unutmamaktan, işe gönüllü kattıklarınızdan, dinlerken yüzünüzün ifadesine kadar bir sürü ayrıntı kariyerinizin geleceğini belirler.

Bu, yürüyen band üzerinde, kalabalıklar arasından hızlı ve ilk ayıklanma aşamasıdır.

3) İşin 3-5 yıl sonraki zamanları

İşte o tanımlanamaz eforun sonuç noktası. İstenen kişi olmanın gerçekleştiği zaman. Kariyerde vitesi ilk büyütme vakti. Eskiden unvanlar falan vardı. Yenilerin buna ihtiyacı yok; önemsendiğinizi zaten bin türlü anlarsınız.

Artık kurumlar da beklemiyor; ihtiyaç duyduklarını hızla daha yukarılarda kullanıyorlar.

Ha kurum kıymetinizi anlamıyor mu? İş değiştirme vakti! Çünkü bu doğru zamandır.

Somut konuşalım, bu aşama, bugünün rayiciyle ilk defa 4-6.000 arası ücret alma zamanlarıdır.

Şimdi gelelim, ücretli çalışmaya mayası uygun olmayanlara.

Öylesine seçenekler.. primle falan işleyen, tamamen ayrı bir frekans olan satışçılık.. standart düşünce kalıplarının dışında ilginç girişimcilikler (harbiyiyorum, yemek sepeti, zomato gibi).. dijital pazarlama.. sanatsal yetenekleri kullanma..

CV dedikleri, en başta kullanılan bir zoka.

Kalanı, biraz tesadüfler, çokça da azim ve emek. 

Zorlayarak iş yaptırmak şart mı?

Zorlama dediğim, durmadan nasıl gittiğini sorarak bunaltmak. Birçok yöneticinin temel çalışma tarzı olarak pek övündükleri bir şeydir. O kadar ki, bir başarı kriteri sayılır. Hatta cv’sine yazan genel müdür gördüm.

Yöneticiniz Fadıl takipte yani.

İşte bu yazının konusu, aynı durumu, karşı tarafın gözüyle incelemek: Bir işi yapmaya zorlanan ‘mağdur’un hissettikleri.

1’inci Sahne

Daima zihinsel denge ararız. İç tutarlılık adına, davranışlarımızı, tutumlarımıza uydururuz. ➡️ Devamlı dürtmeyi görev sayan yönetici, yakından takip etmezse işin unutulacağından ya da savsaklanacağından emin olduğu için, böyle yapması gerektiğini düşünür. Sürekli hatırlatılan da, bunun ne kadar rahatsız edici ve gereksiz bir şey olduğunu düşünür ve nasılsa yapacak diye ittirildikçe çalışır. Yani herkes, iletişimsizlikle bu gizli didişmeyi sürdürür.

2’inci Sahne

Bir davranışta bulunmaya zorlandığımızda, bazen isteyerek itaat ederiz. Bu da dengeli bir durumdur, çünkü kendimize karşı açıklanabilir bir gerekçesi vardır. ➡️ Üzerimizde bir sürü baskı var. Kariyer adına başarılı olma, performans, iş ortamı ilişkileri.. hepsi aynı kapıya çıkar: Düzen bu, kabul et ve çalış.

3’üncü Sahne

Zorlamak, bazen de kamufle edilir. Öyle gizlenir ki, zorlama gibi görünmez. Düşünce alternatifleri vererek.. O davranışın sebep-sonuç ilişkisini açıklayarak.. Ya da o davranışı elde etmek için ne kadar kararlı olduğunuza inandırarak..

O zaman zihnimizde bilişsel bir çelişki doğar: Neden istemiyorum ki? Savunma mekanizmamız çalışır. Beklenen davranışı ‘mantıkileştiririz’ ve kendimize açıklamanın bir yolunu buluruz.

Yani, kucağımıza verilen davranışı ‘benimseriz’.

Buna, davranışa gerekçe bulma ihtiyacı denir (Daha fazla araştırmak isteyenler #Festinger, #Theory of cognitive dissonance). ➡️ İşte zurnanın zırt dediği yer.

Şu son açıklama, benim gözümde, modern yönetimin özetidir: İnsanların davranışları üzerinden, aslında tutumlarını yönetmek. Ya da kendi istekleriyle, kendi mekanizmaları üzerinden, rahatsız etmeden yönetmek.

Madem ki insanlar, kendileri karar verdiği zaman, bilişsel çelişkiye düşmemek için, tutumlarını yeniden konumluyor (resetliyor), o zaman yönetim biliminin bütün odaklanacağı nokta bu çelişkiyi yaratmak olmalı.

Devamlı dürtükleyerek, ancak sürdürülebilir bir dürtme davranışı elde edilmiş olur. Ne yapmalarını istiyorsanız, onu düşündürtmenin yolunu bulmamız lazım. Başka türlü hayat geçmez.

Bu noktaya hemen gelinmiyor ama zaman içinde birbirlerini tanıdıkça üslup ayarıyla olur.

Ve Perde!