Hard İK

Danışman kullanma talimatnamesi

1- Danışman kimdir ve niçin kullanılır?

Danışmanlar, kendinden menkul bir meslek grubudur. Geniş spektrumlu kullanılmak istenirse (mesela iş süreçlerinin tümüyle yenilenmesi veya tüm görev tanımlarının çıkarılması) yalnız kovboy olarak çalışan dış danışmandan pek hayır gelmez; içeriden insanlarla kombine etmek gerekir.

Tek başına olan danışmanı en etkili kullanım keskin nişancı atışı yaptırmaktır (mesela sık tekrarlanan bir hatanın izini sürerek teşhis etmesi veya içeriden terfilerde bir dizi görüşme yaparak en uygun kişiyi ona seçtirmek). Teknik bir bilgi gerekiyorsa, danışmanı ve ondan beklenen hedefi tanımlamak çok daha kolaydır (özel amaçlı küçük bir yazılım yazdırmak gibi), ki onlar bu yazının kapsamına girmiyor .

Marka bir kurumdan danışmanlık almak istiyorsanız iş tamamen değişir; ya karşınıza doğru atanan kişinin çıkması için dilek mumu yakmanız, ya da onların standart know-how’larını güle güle kullanmanız gerekir.

2- Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İsmine itibar ettiğiniz bir danışmanı kullanmadan önce, sanki işe alıyormuş gibi yetkinliklerini biliyor olmanız çok önemli. Uzun vadeli ve ileride ne çıkacağını bilmediğimiz bir işbirliğinden bahsediyorsak genel güvenle yetinebiliriz. Yoksa ihtiyacınızın, tam olarak danışmanın bilgisi/deneyimiyle örtüşmesi gerekir. Mesela iyi bir hukukçu olması yetmez, özellikle o alanda pratik bilgisi olmalı. Ya da hep kurumsal ortamlara alışkın bir yönetim danışmanı, ailenin terör estirdiği bir kobide ışık tutulmuş tavşan gibi olur.

3- Danışmanı aşağıdaki durumlarda kullanmayın

  • Ona ne yapacağını ayrıntılı anlatma isteği duyuyorsanız,
  • Varmak istediğiniz hedefi anahtar teslimi ihale etmeyi düşünüyorsanız,
  • Zaman ayıramayacaksanız,
  • Danışmanın dediklerini anlamadan kervanı yolda düzme niyetiniz varsa.

4- Danışmanı aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanın

  • Üst yönetime fikri tam satmadan,
  • Gantt’ın fazları (Henry Gantt’ın bulduğu, iş yönetim planı yapmayı sağlayan grafik tasarım) için performans/hedef kriterleri koymadan,
  • Genellikle içeriden doğru ‘contact person’ belirlemeden.

5- Olası yan etkiler

  • Danışmanın içeriden -kendi menfaatlarına dokunacak sanrısıyla- düşmanlarının çıkması (ciddi yan etki),
  • Kağıt üzerinde her şeyin mükemmel görünüp hayata geçmemesi,
  • Danışmanın, -parmağını taşın altına sokmama konforuyla- uçması.

Sonsöz: Danışmanı, yırtıcı veya yıpratıcı tiplerin göremeyeceği yerde saklayınız. Son kullanma (Gantt’ta yazar) tarihinden sonra kullanmayınız. 

Yorumunuz var mı?