Hard İK

Tanrı zar atmaz (*)

Hayatın; hem ilahi takdirden, hem de kendi seçimlerimizden oluştuğu kabul edilirse, insani sorumsuzluk-sorumluluğun aşırı uçlarının dengesizliğinden kurtulunabilir. Kader aslında rastlantılardır. Yani; birbirinden bağımsız olarak gelişen olayların bilinen bir sebebe dayanmaksızın aynı anda gerçekleşmesi. Neden-sonuç ilişkisini bilmiyor olmamız, olmadığı anlamına gelir mi? O halde hayatımız, kaderimize karşı seçtiğimiz davranışlarımızdır (Albert Einstein’in meşhur sözüdür).

Yorumunuz var mı?