Hard İK

Doğru ücret var mı?

Hayır! Bence eşyanın tabiatına aykırı çünkü ücret skalasının içinde çok fazla değişkenin bulanık mantıkla (fuzzy logic) etkileşimi var.

Ücretlerin kişiselleştirilmesi ütopyasından değil de, “iş bağlantılı doğru ücret aralığı”ndan bahsedebiliriz. Bu, kuruma özel bir algoritma geliştirmek demektir. Yani önem atfedilen kriterlere göre işlerin sıralanması.

Ben buna ücretin kuruma göre sosyal gerçekliği diyorum.

Yorumunuz var mı?