Hard İK

Kuşakları farklı ele alış

Füzyonu sevdim (isim babası Cengiz’e selam). Kendi dışıma çıkmış oluyorum. İşte bir deneme daha (@zaydeniz’le).

Kuşaklara isim koymaya, 20’şer yıl arayla birbirinden ayırmaya hiç hevesli olmadım. Kestirme tutumlar yaratıyor. Bakın @zaydeniz (tanışmıyoruz onun için Twitter adıyla bahsediyorum) ayırımı dayatmayan ne kadar dengeli bir tanım yapmış:

“Kuşaklar, davranışları yaş gruplarına göre belirlediğimiz, bir tür yardımcı durum analizidir”.

Ajzen’in planlanmış davranış kuramı vardır. Düşüncelerimizi davranışa yansıtmadan önce sonuçlarını öngörmeye çalışırız ve ona göre ayarlarız der. Yani bir tür davranış seçmeden, düşünceyle davranış arasında bir tampon alandan bahseder. Yukarıdaki tanımdan şu noktaya gelinir: Demek ki insanlar kuşak dışı davranışları da ödünç alabilir.

“X kuşağı Y gömleği giyince düğmeler iliklenmiyor. Aksi olunca da bol geliyor. X kuşağı  Z gömleği giyerse dahi olarak dahi kabul edilebilir (al sana Hawking). Y kuşağına Z gömleği bazı durumlarda altın bilezik gibidir. Z kuşağına X gömleği de yakışır, Y gömleği de, çünkü Z’ler yutan eleman gibidir.” Kuşaklar ayrılığı mitini kırmak için bana güzel egzersiz oldu bu.

Hayırlı seçmeler. Yakışmasına dikkat edin ha.

Yorumunuz var mı?