Hard İK

Ne zaman İK Blogger’ı sayılırsınız?

Mantık silsilesi içinde gideceğim. Acele etmeden düşünerek okuyun. Çok öz yazacağım (performansımı zorlayacağım). Her bir sözcük önemlidir. Okumak zorlayıcı olabilir. Hadi.. bir cebir formülü gibi kabul edin.

Adım I: Blogger ya da İK’cı olmak, ayrıştırıcı birer niteliktir. Yani bu özellikler bir grubun üyesi olmak için yeterlidir.

Adım II: Kağıtçıbaşı’na göre (*), “bir kalabalığın grup sayılabilmesi için ortak amaçlar, ortak normlar ve kendilerini bir grup olarak hissetmeleri koşulları ileri sürülmüştür. Asgari koşul ise etkileşimdir.”

Adım III: İK blogger’larının ortak amacı mesleki evrimleridir. Kişisel amaçları ise, işkolu kapsamında kişisel ya da kurumsal sorunlara çözüm arayışlardır.

Adım IV: İK blogger’larının ortak normları daolmak zorunda. Henüz oturmamış olabilir ama şu anda o aşamadayız. Mesela blogların pazarlama amaçlı olmaması. Mesela en az birkaç günde bir yazı yazılması. Mesela bilimsellik etiği (gerekçelendirme, kaynak gösterme, araştırma).

Sonuç: Blogger’ların bundan sonraki davranışları normları, normlar yeni davranışları yaratacak. Bu ortak davranışlar etkileşimi artıracak. Bu etkileşiminin içindekiler aktif İK blogger’ı olacak.

Oldu mu?

(*) Günümüzde İnsan ve İnsanlar (Sosyal Psikolojiye Giriş), Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, 12. basım, 2010. Sh. 284

Yorumunuz var mı?