Hard İK

Kişisel gelişim eğitimleri nedir?

Tek kelime fazlalık yazmayacağım. Söz.

Kurumsal olarak nelerin eğitimi yapılabilir?

Salt bilgi eğitimleri olabilir. Ne bileyim, mesela Excel. İSG. Kalite. Süreç geliştirme. Hukuk. Bilanço analizi.

Beceri eğitimleri olabilir. Hatırlatayım, beceri aslında eğitimle değil, tekrarla gelişir. Eğitim ancak işi kolaylaştırır. Mesela ekran kullanımı eğitimleri. Telefonda müşteri karşılama ve ses kullanımı. Kişisel imajda giyim kombinasyonları ya da makyaj. Sunum teknikleri. Orta düzey yönetim eğitimleri.

Davranış temelli eğitimler olabilir. Bir süreç tasarlanmıştır; birilerinin tam o noktada o davranışlarda bulunması gerekmektedir: Mesela zor müşterilere karşı yapılması gerekenler. Geri bildirimde yapılması ve yapılmaması gerekenler. Kredi verme etaplarının eksiksiz tamamlanması (sözleşmenin imzalatılması gereken yerleri falan). Başlangıç düzeyi yönetim eğitimleri.

Vee tutum değiştirme eğitimleri olabilir. İşte.. zurnanın zart dediği delik bu. Kişisel gelişim dedikleri. Öyle düşünme, böyle düşün eğitimleri. Motivasyon eğitimleri, iletişim eğitimleri gibi. Derdim şu. Psikolojide bir sürü tutum değişimi kuramı var. Girift, zor, muğlak, tartışmalı bir konudur. Bu kadar mı kolaydı, yap bir eğitim, tutumları değişiversin? Kim bu konuyu çözmüş ki, kişisel gelişim eğitmeninin sınıftaki stand-up’ıyla halledilsin?

Bitti diyeceklerim.

Kişisel gelişim eğitimleri, sallama isimlerle, geçici motive etme seansları olarak devam edebilir. Sonuçta ilişkilere katkısı olan sosyal bir etkinliktir.

O kadar.

 

 

Yorumunuz var mı?